รายงานอบรม ระยะยาว[รายงาน] อบรมระยะยาว

 ลาอบรมเฉพาะทาง
 ลาศึกษา
 2559
 อบรมระยะยาว ลาศึกษา ปีงบประมาณ 2559


ลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วันที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

  น.ส.น้ำหวาน

1 / ก.ค. / 59 - 30 / มิ.ย. / 61