คุณอยู่ที่ เกี่ยวกับโรงพยาบาล วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา/ค่านิยม


  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19