การจัดการแสงสว่างอย่างเหมาะสมในสถานที่ทำงาน 01 ก.ย. 2563
มาตรการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร 06 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อกรรมการผู้คุมสอบและแพทย์ฝึกหัดต่างประเทศผู้เข้าสอบ ในการขอรับประเมินการจัดสอบความรู้ความสามารถรายยาว (Long Case Examination) ประจำปี 2563 23 ก.ค. 2563
ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ การอบรบเชิงปฏิบัติการจัดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ (การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย) 21 ก.ค. 2563
ข้อสำคัญในการยกสิ่งของอย่างปลอดภัย 01 ก.ค. 2563
แจ้งปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก 01 ก.ค. 2563
แผนป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานบนพื้นผิดอาคารสูง 01 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อแพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ ของโรงพยาบาลสิรินธร ในการจัดสอบการประเมินทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual Skill) 05 พ.ค. 2563
ฟ้าทะลายโจร กับ covid-19 01 พ.ค. 2563
ชิงเฟ่ยไผตู๋ทัง กับ covid-19 01 พ.ค. 2563
   
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด โรงพยาบาลสิรินธร 06 ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา โรงพยาบาลสิรินธร 02 ก.ค. 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ 14 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าพร้อมพิมพ์อักษรชื่อ โรงพยาบาลสิรินธร ลงบนผ้า จำนวน 4 รายการ 07 พ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ 01 พ.ค. 2563
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าพร้อมพิมพ์อักษรชื่อ โรงพยาบาลสิรินธร ลงบนผ้า จำนวน 4 รายการ 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ 27 เม.ย. 2563
ร่างประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ 21 เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องธนาคารเลือด จำนวน 11 รายการ 16 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ 14 เม.ย. 2563
   
   สาระน่ารู้
อยู่บ้านปิดเทอมใหญ่ช่วงโควิดมองวิกฤตเป็นโอกาส  เมนูอาหาร ที่ไม่ควรกินตอนอากาศร้อน วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม
ป้องกันโรค Covid-19 ได้จริงหรือ ?
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบนร่างกาย
ป้องกัน Covid-19 ได้จริงหรือ ?
ไม่ปกปิด ไม่แพร่เชื้อ
ไม่เป็นตราบาป Covid-19
ล้างมือ ต้องบ่อยแค่ไหน
ถึงห่างไกล Covid-19