ข่าวราคากลางยา
ประกาศราคากลางยา วันที่ 23/9/64 23 กันยายน 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 23/9/64 23 กันยายน 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 16/8/64 16 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 11/8/64 11 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 27/7/64 27 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 23/7/64 23 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 20/7/64 20 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 19 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9/7/64 09 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลาง วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 08 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 7/7/64 07 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 2/7/64 02 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 17/6/64 17 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 16/6/64 16 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 1/6/64 01 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 27/5/64 27 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 21/5/64 21 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 21/5/64 21 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางยา 18 พฤษภาคม 2564 18 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 7/05/62 07 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564
ประกาศราคากลางยา 23 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
ประกาศราคากลางยา 25 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 11 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 4 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 3 มีนาคม 2564 03 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 8 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 1 ธันวาคม 2563 01 ธันวาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 09 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 09 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 26 ตุลาคม 2563 06 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางยา 1 รายการ 28 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางยา 1 รายการ 20 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางยา จำนวน 2 รายการ 624,952.-บาท 15 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 28/09/63 28 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24/09/63 24 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 18/09/63 18 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 21/08/63 21 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 20/08/63 20 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24/07/63 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 17/07/63 17 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 25/06/63 25 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 23/06/63 23 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 28/05/63 28 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 28/05/63 28 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 15/05/63 15 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ วันที่ 13/05/63 13 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 12/05/63 12 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 30/04/63 30 เมษายน 2563
ประกาสราคากลางยา วันที่ 28/04/63 28 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 17/04/63 17 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 14/04/63 14 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 03/04/63 03 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24/03/63 24 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24/03/63 24 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24/03/63 24 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 20/03/63 20 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 03/03/63 03 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 28/02/63 28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 06/02/63 06 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 23/01/63 23 มกราคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 15/01/63 15 มกราคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24/12/62 24 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 18/12/62 18 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 06/12/62 06 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 29/11/62 29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 20/11/62 20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 12/11/62 12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 06/11/62 06 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 29/10/62 29 ตุลาคม 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 28/10/62 28 ตุลาคม 2562