ข่าวราคากลางยา
ประกาศราคากลางยา 25 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 11 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 4 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 3 มีนาคม 2564 03 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 8 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 1 ธันวาคม 2563 01 ธันวาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 09 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 09 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 26 ตุลาคม 2563 06 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางยา 1 รายการ 28 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางยา 1 รายการ 20 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางยา จำนวน 2 รายการ 624,952.-บาท 15 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 28/09/63 28 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24/09/63 24 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 18/09/63 18 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 21/08/63 21 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 20/08/63 20 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24/07/63 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 17/07/63 17 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 25/06/63 25 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 23/06/63 23 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 28/05/63 28 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 28/05/63 28 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 15/05/63 15 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ วันที่ 13/05/63 13 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 12/05/63 12 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 30/04/63 30 เมษายน 2563
ประกาสราคากลางยา วันที่ 28/04/63 28 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 17/04/63 17 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 14/04/63 14 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 03/04/63 03 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24/03/63 24 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24/03/63 24 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24/03/63 24 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 20/03/63 20 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 03/03/63 03 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 28/02/63 28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 06/02/63 06 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 23/01/63 23 มกราคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 15/01/63 15 มกราคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24/12/62 24 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 18/12/62 18 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 06/12/62 06 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 29/11/62 29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 20/11/62 20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 12/11/62 12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 06/11/62 06 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 29/10/62 29 ตุลาคม 2562
ประกาศราคากลางยา วันที่ 28/10/62 28 ตุลาคม 2562