ข่าวประกวดราคา / สอบราคา / ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ /TOR/ผู้ชนะฯ
ประกาศผู้ชนะน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ  27 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  21 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  21 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  09 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  11 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  05 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  05 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 2 รายการ   12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 2 รายการ   12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 1 รายการ   12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  28 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  24 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  13 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  13 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 1 รายการ   24 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์  14 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   14 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  12 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ  13 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.รอบสระน้ำข้างอาคาร โรงพยาบาลสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  20 สิงหาคม 2564
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.รอบสระน้ำข้างอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  16 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาซื้อกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  08 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาและเวชภัณฑ์   25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด โรงพยาบาลสิรินธร  06 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา โรงพยาบาลสิรินธร  02 กรกฎาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ  14 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าพร้อมพิมพ์อักษรชื่อ โรงพยาบาลสิรินธร ลงบนผ้า จำนวน 4 รายการ  07 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ  01 พฤษภาคม 2563
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าพร้อมพิมพ์อักษรชื่อ โรงพยาบาลสิรินธร ลงบนผ้า จำนวน 4 รายการ  30 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ  27 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ  21 เมษายน 2563
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องธนาคารเลือด จำนวน 11 รายการ  16 เมษายน 2563
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ   14 เมษายน 2563
ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต (Hemodialysis Solution) จำนวน 2 รายการ  14 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ  10 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ  10 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ  10 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องธนาคารเลือด จำนวน 11 รายการ  10 เมษายน 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ จำนวน 1 เครื่อง  09 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ  09 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต (Hemodialysis Solution) จำนวน 2 รายการ  09 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายส่งเลือดสำหรับฟอกเลือกด้วยไตเทียม จำนวน 6,500 เส้น  11 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจพร้อมประมวลผลภาพฯ จำนวน 1 เครื่อง  11 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดบันทึกอุณหภูมิฯ จำนวน 3 เครื่อง  11 มีนาคม 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดท่อตั้งฉาก 90 องศา จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง  02 มีนาคม 2563
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารบริการ (ชั้น ๒)  02 มีนาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการ  19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ซื้อน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ  19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ  19 กุมภาพันธ์ 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ  28 มกราคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  24 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา และเวชภัณฑ์  15 มกราคม 2563
ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ  13 มกราคม 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด  25 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) จำนวน 1 เครื่อง  25 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  25 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของกลุ่มงานอายุรกรรม  24 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารให้บริการจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารบริการ (ชั้น 2)  18 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  29 พฤศจิกายน 2562