ข่าวประกวดราคา / สอบราคา / ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ /TOR/ผู้ชนะฯ


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา โรงพยาบาลสิรินธร   02 ก.ค. 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ   14 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าพร้อมพิมพ์อักษรชื่อ โรงพยาบาลสิรินธร ลงบนผ้า จำนวน 4 รายการ   07 พ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ   01 พ.ค. 2563
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าพร้อมพิมพ์อักษรชื่อ โรงพยาบาลสิรินธร ลงบนผ้า จำนวน 4 รายการ   29 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ   27 เม.ย. 2563
ร่างประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ   21 เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องธนาคารเลือด จำนวน 11 รายการ   16 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ   14 เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต (Hemodialysis Solution) จำนวน 2 รายการ   14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ   10 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ   10 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ   10 เม.ย. 2563
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องธนาคารเลือด จำนวน 11 รายการ  10 เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ จำนวน 1 เครื่อง  09 เม.ย. 2563
ร่างประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ  08 เม.ย. 2563
ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต (Hemodialysis Solution) จำนวน 2 รายการ  08 เม.ย. 2563
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ จำนวน 1 เครื่อง  02 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายส่งเลือดสำหรับฟอกเลือกด้วยไตเทียม จำนวน 6,500 เส้น  11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจพร้อมประมวลผลภาพฯ จำนวน 1 เครื่อง  11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดบันทึกอุณหภูมิฯ จำนวน 3 เครื่อง  11 มี.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดท่อตั้งฉาก 90 องศา จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง  02 มี.ค. 2563
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารบริการ (ชั้น ๒)  02 มี.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  25 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการ  19 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ซื้อน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ  19 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ  19 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  17 ก.พ. 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  17 ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ  28 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  24 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา และเวชภัณฑ์ 15 ม.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ 13 ม.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 25 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) จำนวน 1 เครื่อง 25 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 25 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายการพยาบาล 24 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของกลุ่มงานอายุรกรรม 24 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อซองซิปใส่ยาและขวดพลาสติกใส่ยา จำนวน 13 รายการ 24 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารให้บริการจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารบริการ (ชั้น 2) 18 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 01 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ 23 พ.ค. 2562