คุณอยู่ที่ เกี่ยวกับโรงพยาบาล โครงสร้าง/ผู้บริหาร


                                                          
                                                    นายแพทย์ ยลชัย จงจิระศิริ
                                                ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสิรินธร

 
                      
   
   
   
  .  
   
     โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19