ข่าวประชาสัมพันธ์/พ.ร.บ.ข้อมูลข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 2 รายการ   19 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 1 รายการ   19 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  15 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยา จำนวน 2 รายการ  11 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยา จำนวน 2 รายการ  11 ตุลาคม 2564
มาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  01 ตุลาคม 2564
อันตรายจากอุปกรณ์ USB  15 กันยายน 2564
อันตรายจากไฟล์ Ransomware  15 กันยายน 2564
ทำงานจน "ปวดตา" จัดการอย่างไรดี !  06 กันยายน 2564
อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล  03 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ ประจำปี 2564 (รอบที่ 2)  03 สิงหาคม 2564
5 ภัยพึงระวังในหน้าฝน  01 กรกฎาคม 2564
มาตรการ เชิงป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย  01 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ  11 พฤษภาคม 2564
OFFICE SYNDROME  28 เมษายน 2564
การประกวดราคาให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องรับฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ(ATM) จำนวน 2 เครื่อง  26 เมษายน 2564
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อจุลินทรีย์แบบเหนี่ยวนำอิเล็กตรอน จำนวน 2 รายการ  19 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบรายยาว (Long Case Examination)  16 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ายาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09 เมษายน 2564
ประกวดราคาซื้อกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  02 เมษายน 2564
ภัยสุขภาพจากความร้อนและการรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด  02 เมษายน 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม  26 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบรายยาว(Long Case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ รอบที่ 2  05 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อการสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณทิตในสถาบันต่างประเทศ  04 มีนาคม 2564
ประกาศ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม  03 มีนาคม 2564
อันตรายจากแสงสว่าง  01 มีนาคม 2564
การตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  22 กุมภาพันธ์ 2564
รับมือกับฝุ่น PM 2.5 (ฉบับประชาชน)  01 กุมภาพันธ์ 2564