ข่าวประชาสัมพันธ์/พ.ร.บ.ข้อมูลข่าว
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบรายยาว (Long Case Examination)  16 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ายาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09 เมษายน 2564
ประกวดราคาซื้อกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  02 เมษายน 2564
ภัยสุขภาพจากความร้อนและการรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด  02 เมษายน 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม  26 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบรายยาว(Long Case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ รอบที่ 2  05 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อการสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณทิตในสถาบันต่างประเทศ  04 มีนาคม 2564
ประกาศ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม  03 มีนาคม 2564
อันตรายจากแสงสว่าง  01 มีนาคม 2564
การตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  22 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  10 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางยา 5 กุมภาพันธ์ 2564  05 กุมภาพันธ์ 2564
น้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ (ทน.30-2564)  04 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางยา 1 กุมภาพันธ์ 2564  02 กุมภาพันธ์ 2564
รับมือกับฝุ่น PM 2.5 (ฉบับประชาชน)  01 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 28 มกราคม 2564  28 มกราคม 2564
อันตรายจากมลพิษทางอากาศ  25 มกราคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 11 มกราคม 2564  11 มกราคม 2564
น้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ (ทน.18-2564)  23 ธันวาคม 2563
ประกาศราคากลางยา วันที่ 22 ธันวาคม 2563  22 ธันวาคม 2563
Open House 2020 สัทมนาและแนวการรับแพทย์ฝึกหัดต่างประเทศเข้าฝึกงานหลังปริญญา  08 ธันวาคม 2563
โรคปอด จากการทำงาน  01 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ  27 พฤศจิกายน 2563
ความรู้เรื่องฝุ่นละออง (PM 2.5)  26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน Long Case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศประจำปี 2563  26 พฤศจิกายน 2563
จัดซื้อน้ำยา และวัสดุทางห้องปฏิบัติการ (ทน.4/2564)  05 พฤศจิกายน 2563
จัดซื้อน้ำยา และวัสดุทางห้องปฏิบัติการ (ทน.2/2564)  05 พฤศจิกายน 2563
อิริยาบถ ท่าทาง ที่เหมาะสม  02 พฤศจิกายน 2563
3 ป. ปลอดภัย  21 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ Long Case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศประจำปี 2563  20 ตุลาคม 2563
การจัดการแสงสว่างอย่างเหมาะสมในสถานที่ทำงาน  01 กันยายน 2563
มาตรการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร  06 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อกรรมการผู้คุมสอบและแพทย์ฝึกหัดต่างประเทศผู้เข้าสอบ ในการขอรับประเมินการจัดสอบความรู้ความสามารถรายยาว (Long Case Examination) ประจำปี 2563  23 กรกฎาคม 2563
ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ การอบรบเชิงปฏิบัติการจัดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ (การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)  21 กรกฎาคม 2563
ข้อสำคัญในการยกสิ่งของอย่างปลอดภัย  01 กรกฎาคม 2563
แจ้งปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก  01 กรกฎาคม 2563
แผนป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานบนพื้นผิดอาคารสูง  01 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อแพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ ของโรงพยาบาลสิรินธร ในการจัดสอบการประเมินทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual Skill)  05 พฤษภาคม 2563
ฟ้าทะลายโจร กับ covid-19  01 พฤษภาคม 2563
ชิงเฟ่ยไผตู๋ทัง กับ covid-19  01 พฤษภาคม 2563
6 วิธีแก้ง่วงอย่างไร ไม่ใช้กาแฟ  01 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ จ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ และโรคหัวใจขาดเลือด ของโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์  17 เมษายน 2563
Heat Stroke โรคลมแดด โรคที่มากับหน้าร้อน  25 มีนาคม 2563
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด  09 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบการประเมินทักษะหัตการ 15 ทักษะ   05 มีนาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  25 กุมภาพันธ์ 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2563  07 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ เรื่องการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม Bangkok GREEN & CLEAN Hospital  28 มกราคม 2563
ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  28 มกราคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  24 มกราคม 2563
ประกาศผลการสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ  08 มกราคม 2563
ความรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5  02 มกราคม 2563
ยกของด้วยคน 2 คน อย่างถูกวิธี  02 มกราคม 2563
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารให้บริการจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารบริการ (ชั้น 2)  18 ธันวาคม 2562
ขยะ 4 ประเภท ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้  12 ธันวาคม 2562
มาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  27 พฤศจิกายน 2562
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า  04 พฤศจิกายน 2562
อันตรายจากแสงสว่าง  04 ตุลาคม 2562
มาแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ  23 กันยายน 2562
อันตรายจากเสียงดัง  04 กันยายน 2562
เรียนรู้และจดจำเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน  04 สิงหาคม 2562
การใช้ถังดังเพลิง  05 กรกฎาคม 2562
การอพยพหนีไฟ  27 พฤษภาคม 2562
มาตราการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น  23 พฤษภาคม 2562
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร  23 พฤษภาคม 2562
มาตราการป้องกัน เกี่ยวกับอัคคีภัย  07 พฤษภาคม 2562
ข้อสำคัญในการยกสิ่งของอย่างปลอดภัย  01 เมษายน 2562
ออฟฟิศซินโดรม  01 มีนาคม 2562
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  01 กุมภาพันธ์ 2562
5 ส. เพื่อความปลอดภัย  08 มกราคม 2562
ประกาศนโยบาย(Bangkok GREEN & CLEAN Hospital)  12 กันยายน 2561
นโยบายความปลอดภัย  15 มีนาคม 2561