ข่าวประชาสัมพันธ์/พ.ร.บ.ข้อมูลข่าว


ประกาศรายชื่อแพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ
ของโรงพยาบาลสิรินธร ในการจัดสอบการประเมินทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual Skill)
  05 พ.ค. 2563
ฟ้าทะลายโจร กับ covid-19   01 พ.ค. 2563
ชิงเฟ่ยไผตู๋ทัง กับ covid-19   01 พ.ค. 2563
6 วิธีแก้ง่วงอย่างไร ไม่ใช้กาแฟ   01 พ.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ จ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ และโรคหัวใจขาดเลือด ของโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์   17 เม.ย. 2563
Heat Stroke โรคลมแดด โรคที่มากับหน้าร้อน  01 เม.ย. 2563
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด  09 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบการประเมินทักษะหัตการ 15 ทักษะ  05 มี.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดท่อตั้งฉาก 90 องศา จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง  02 มี.ค. 2563
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารบริการ (ชั้น ๒)  02 มี.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  25 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  17 ก.พ. 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  17 ก.พ. 2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2563 7 ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ 28 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่องการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม Bangkok GREEN & CLEAN Hospital 28 ม.ค. 2563
ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 28 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 24 ม.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ 13 ม.ค. 2563
ประกาศผลการสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ 08 ม.ค. 2563
ความรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 02 ม.ค. 2563
ยกของด้วยคน 2 คน อย่างถูกวิธี 02 ม.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 25 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) จำนวน 1 เครื่อง 25 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 25 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายการพยาบาล 24 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของกลุ่มงานอายุรกรรม 24 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อซองซิปใส่ยาและขวดพลาสติกใส่ยา จำนวน 13 รายการ 24 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารให้บริการจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารบริการ (ชั้น 2) 18 ธ.ค. 2562
ขยะ 4 ประเภท ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 12 ธ.ค. 2562
มาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 27 พ.ย. 2562
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า 04 พ.ย. 2562
อันตรายจากแสงสว่าง 04 ต.ค. 2562
มาแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ 23 ก.ย. 2562
อันตรายจากเสียงดัง 04 ก.ย. 2562
เรียนรู้และจดจำเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 04 ส.ค. 2562
การใช้ถังดับเพลิง 05 ก.ค. 2562
การอพยพหนีไฟ 27 พ.ค. 2562
มาตราการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 23 พ.ค. 2562
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 23 พ.ค. 2562
มาตราการป้องกัน เกี่ยวกับอัคคีภัย 07 พ.ค. 2562
ข้อสำคัญในการยกสิ่งของอย่างปลอดภัย 01 เม.ย. 2562
ออฟฟิศซินโดรม 01 มี.ค. 2562
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 01 ก.พ. 2562
5ส เพื่อความปลอดภัย 08 ม.ค. 2562
ประกาศนโยบาย(Bangkok GREEN & CLEAN Hospital) 12 ก.ย. 2561
นโยบายความปลอดภัย 15 มี.ค. 2561