คุณอยู่ที่ ภาพกิจกรรม


height='105'กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพได้จัดอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IS) ต่อเนื่องเป็นวันที่ ๒19 มกราคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค ซื้อเตียงผู้ป่วย เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาท) จาก บจก. ปารมิตา สตูดิโอ /บริษัท ฉอยชิว จำกัด/ นางสาวกานดา สุชนารักษ์/นายสมบัติ ไพเราะ19 มกราคม 2561
height='105'โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๓ นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่19 มกราคม 2561
height='105'ดำเนินการสำรวจระบบโสตทัศน ภายในห้องประชุม ของโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ประชุมให้ดียิ่งขึ้น19 มกราคม 2561
height='105'โครงการอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IS)19 มกราคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และซื้อเตียงผู้ป่วย เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) จากคุณแม่ประเสริฐ ชูจันทร์ และครอบครัว19 มกราคม 2561
height='105'รับมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน ๑๐ เตียง ราคา ๑๘๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) จากคุณวรรณวไล เลิศอุดมศักดิ์ และครอบครัว19 มกราคม 2561
height='105'สวัสดีปีใหม่ (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑) คุณอาคม พันธ์เฉลิมชัย ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลสิรินธร19 มกราคม 2561
height='105'ผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวตะเข้ มาสวัสดีปีใหม่19 มกราคม 2561
height='105'สำรวจพื้นที่ เพื่อวางแผนปรับปรุงเป็นที่จอดรถและรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการจอดรถเพิ่มมากขึ้น ภายในโรงพยาบาล19 มกราคม 2561
height='105'คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมประชุม IC ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 19 มกราคม 2561
height='105'ประชุมการพัฒนาระบบยา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ 19 มกราคม 2561
height='105'มูลนิธิซอฟท์บอลพันธมิตรไทย-ไต้หวัน นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่19 มกราคม 2561
height='105'คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ให้บริการคัดกรองสุขภาพประชาชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ19 มกราคม 2561
height='105'ผู้มีอุปการะคุณ ของโรงยาบาลสิรินธร เยี่ยมชมหอผู้ป่วย ชั้น ๙ ที่เตรียมพร้อมจะเปิดให้บริการ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นี้19 มกราคม 2561
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรพร้อม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล เข้าเยี่ยม คุณประคอง ทับทิมเทศ ผู้มีอุปการะคุณของโรงพยาบาลสิรินธร19 มกราคม 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธร จาก บริษัทอินเตอร์ ยูนิค จำกัด 19 มกราคม 2561
height='105'อ.ไว นำคณะเจ้าหน้าที่ มาสวัสดีปีใหม่ และนำเสนอโครงการอบรมหลักสูตร “ปรับความคิด พิชิตเป้าหมาย” (Transformation to Success) ให้กับทางโรงพยาบาล19 มกราคม 2561
height='105'ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบางพลี นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่19 มกราคม 2561
height='105'การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่19 มกราคม 2561
height='105'รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลสิรินธร รับมอบสเปรย์พ่นบรรเทาอาการปวดเมื่อย AROTIKA SPLAY จำนวน ๓๐๐ ขวด 19 มกราคม 2561
height='105'งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ ของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร19 มกราคม 2561
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ และองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่ คุณสมบูรณ์ สุทธินันท์ ,คุณเสาวลักษณ์ สุทธินันท์ ,คุณจรูญ เกิดศิริ ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลสิรินธร19 มกราคม 2561
height='105'อบรมกระตุ้นจิตสำนึก เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑19 มกราคม 2561
height='105'สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑19 มกราคม 2561
height='105'งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ “รพ.สิรินธรไนท์ หัวใจคนรุ่นใหม่”15 มกราคม 2561
height='105'แข่งขันกีฬาภายใน “รพ.สิรินธร กีฬาสามัคคี”15 มกราคม 2561
height='105'รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง15 มกราคม 2561
height='105'รับมอบ เตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง15 มกราคม 2561
height='105' รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง 15 มกราคม 2561
height='105'งานเปิด OPD ศัลยกรรมอย่างเป็นทางการ15 มกราคม 2561
height='105'คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ คู่นมแม่ โรงพยาบาลสิรินธร มาสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร05 มกราคม 2561
height='105'คณะเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอภิบาลหนัก โรงพยาบาลสิรินธร มาสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร05 มกราคม 2561
height='105'หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลสิรินธร นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร05 มกราคม 2561
height='105'หัวหน้าพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร05 มกราคม 2561
height='105'ผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร เชิญนักร้องวงดนตรี PM. 5 และทีมงาน มาร้องเพลงสร้างความบันเทิง เพื่อให้ผู้มารับบริการโรงพยาบาลสิรินธรรับฟัง เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๖๑05 มกราคม 2561
height='105'คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร เดินทางมาสวัสดีปีใหม่(ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑) ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลสิรินธร05 มกราคม 2561
height='105'ผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธรรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธร จาก Yaka for all05 มกราคม 25612560
2559
2558
2557
2556
2555  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19