สาขาทันตกรรม

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขาทันตกรรม
08.30 - 12.00 น.

วันจันทร์ - วันศุกร์

ผู้ป่วยทั่วไป

13.00-16.00 น.

วันจันทร์ - วันศุกร์

ผู้ป่วยนัด ฉุกเฉิน

16.00 - 20.00 น.

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี

คลินิคพิเศษนอกเวลา

                                            หมายเหตุ   เริ่มจ่ายคิวที่ทันตกรรม เวลา 6.00 น. จำกัดจำนวนคิวในแต่ละวัน

 คลินิกพิเศษกลุ่มงานทันตกรรม

เปิดบริการ      

จันทร์ - พฤหัสบดี    16.00 - 20.00 น.

ให้บริการ

อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน(ธรรมดา) ทันตกรรมป้องกัน(เคลือบฟลูออไรด์) โดยมีอัตราค่าบริการ เท่ากับ ในเวลาราชการ

สิทธิที่สามารถมารับบริการ  

1. ชำระเงินเอง               3. ข้าราชการ

                2. ประกันสังคม               4. บัตรทอง (กรณีฉุกเฉิน)

 

ติดต่อเพื่อขอรับบริการ ได้ที่ เคาน์เตอร์ แผนกทันตกรรม
หรือ โทรนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ 0-2328-6901 -15 ต่อ 10296