คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาศัลยกรรม


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์สาขาศัลยกรรม ประจำเดือน เมษายน 2561
09.00 - 12.00 น.
สาขา/วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
ศัลยกรรม

 

 

- นพ.จักรกฤษณ์
- พญ.กอบกาญจน์ - พญ.อินทิรา

- นพ.บัญญัติ

-นพ.ธนธรณ์
 

 

 

- นพ.ยุทธนา

- พญ.วิภาวี
- พญ.กอบกาญจน์

 

- นพ.จักรกฤษณ์
- นพ.ชนะ               - - พญ.อินทิรา

 

- นพ.ยุทธนา
- นพ.ชนะ

- นพ.ธนธรณ์
 

วันที่ 2 นพ.ยุทธนา / พญ.วิภาวี
วันที่ 9 พญ.กอบกาญจน์ / พญ.วิภาวี
วันที่ 16 พญ.อินทิรา / พญ.วิภาวี

วันที่ 23 นพ.ชนะ / พญ.วิภาวี

วันที่ 30 นพ.จักรกฤษณ์ / พญ.วิภาวี

ศัลยกรรมระบบประสาท - พญ.ศศิวิมล

  นพ.วิศิษฐ์/นพ.พิพัฒน์

พญ.ศศิวิมล นพ.วิศิษฐ์
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ - - นพ.ศักดิ์ชาย -   นพ.ศักดิ์ชาย

ปรับปรุง ณ วันที่  6 เมษายน 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19