คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาศัลยกรรม


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์สาขาศัลยกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
09.00 - 12.00 น.
สาขา/วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
ศัลยกรรม

 

 

- นพ.จักรกฤษณ์
- พญ.กอบกาญจน์ - พญ.อินทิรา

- นพ.บัญญัติ

-นพ.ธนธรณ์
 

 

 

- นพ.ยุทธนา

- พญ.วิภาวี
- พญ.กอบกาญจน์

 

- นพ.จักรกฤษณ์
- นพ.ชนะ               - - พญ.อินทิรา

 

- นพ.ยุทธนา
- นพ.ชนะ

- นพ.ธนธรณ์
 

วันที่ 6 นพ.ยุทธนา / พญ.วิภาวี /นพ.เมธา/นพ.ศรัณย์
วันที่ 13 นพ.จักรกฤษณ์ / พญ.วิภาวี /นพ.เมธา/นพ.ศรัณย์
วันที่ 20 พญ.กอบกาญจน์ / พญ.วิภาวี /นพ.เมธา/นพ.ศรัณย์

 

ศัลยกรรมระบบประสาท นพ.ศรัณย์ พญ.ศศิวิมล

  นพ.วิศิษฐ์/นพ.พิพัฒน์

พญ.ศศิวิมล นพ.วิศิษฐ์
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ - -

นพ.ศักดิ์ชาย

นพ.ธนวัฒน์

-  

นพ.ศักดิ์ชาย

นพ.ธนธรณ์

ปรับปรุง ณ วันที่  กรกฎาคม 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19