คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาศัลยกรรม


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์สาขาศัลยกรรม
08.00-11.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์

ศัลกรรมทั่วไป

ศัลยกรรมระบบประสาท

วันพุธและวันศุกร์ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
16.00-20.00 น. วันจันทร์และวันอังคาร คลินิคพิเศษนอกเวลา

 

 

วัน เวลา 09.00 - 12.00 น.
ศัลยกรรม  ศัลยกรรม
ระบบประสาท
ศัลยกรรม
ระบบทางเดินปัสสาวะ
จันทร์  นพ.จักรกฤษณ์ พญ.อินทิรา นพ.บัญญัติ -       -       นพ.ศรัณย์ - -
อังคาร พญ.วิภาวี นพ.พลาวิต - - - พญ.ศศิวิมล - -
พุธ  นพ.จักรกฤษณ์ พญ.อินทิรา นพ.ธนธรณ์ - - นพ.วิศิษฐ์ นพ.พิพัฒน์ นพ.ศักดิ์ชาย
นพ.ธนวัฒน์
พฤหัสบดี นพ.ธนวัฒน์ นพ.เมธา นพ.พลาวิต - - พญ.ศศิวิมล - -
ศุกร์   1 กุมภาพันธ์ 2562 พญ.อินทิรา พญ.วิภาวี นพ.เมธา - นพ.ศรัณย์  
  8 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พลาวิต พญ.วิภาวี นพ.เมธา - นพ.ศักดิ์ชาย
  15 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.จักรกฤษณ์ พญ.วิภาวี นพ.เมธา - นพ.ธนธรณ์
  22 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พลาวิต พญ.วิภาวี นพ.เมธา -
 

ปรับปรุง ณ วันที่  25  มีนาคม 2562
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19