คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาศัลยกรรม


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์สาขาศัลยกรรม ประจำเดือน กันยายน 2561
09.00 - 12.00 น.
สาขา/วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
ศัลยกรรม

 

 

- นพ.จักรกฤษณ์
- พญ.กอบกาญจน์ - พญ.อินทิรา

- นพ.บัญญัติ

 

 

 

- นพ.พลาวิต

- พญ.วิภาวี
- พญ.กอบกาญจน์

 

- นพ.จักรกฤษณ์
- นพ.ชนะ               - - พญ.อินทิรา

 

- นพ.ยุทธนา
- นพ.ชนะ

- นพ.ธนธรณ์
 

    7 กันยายน 2561 นพ.พลาวิต พญ.วิภาวี นพ.เมธา
    14 กันยายน 2561 นพ.จักรกฤษณ์ พญ.วิภาวี นพ.เมธา
    21 กันยายน 2561 พญ.กอบกาญจน์ พญ.วิภาวี นพ.เมธา
    28 กันยายน 2561 พญ.อินทิรา พญ.วิภาวี นพ.เมธา
  31 สิงหาคม 2561 พญ.กอบกาญจน์ พญ.วิภาวี นพ.เมธา
ศัลยกรรมระบบประสาท นพ.ศรัณย์ พญ.ศศิวิมล

  นพ.วิศิษฐ์/นพ.พิพัฒน์

พญ.ศศิวิมล นพ.ศรัณย์
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ - -

นพ.ศักดิ์ชาย

นพ.ธนวัฒน์

-  

นพ.ศักดิ์ชาย

นพ.ธนธรณ์

 

หมายเหตุ: พญ.วิภาวี  จิรัชวณิช  เบอร์โทร: 097- 129-0524
  นพ.ธนธรณ์  ธรรมประวิตร เบอร์โทร: 097- 129-0525
  นพ.เมธา จิตทิชานนท์ เบอร์โทร: 091-739-2325
  นพ.ธนวัฒน์ โลหิตโยธิน เบอร์โทร: 085-567-4092

ปรับปรุง ณ วันที่  กันยายน 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19