คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขา โสต สอ นาสิก


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขา โสต ศอ นาสิก
08.00-11.30 วันจันทร์ - วันศุกร์
16.00-20.00

วันพุธและวันพฤหัสบดี

คลินิคพิเศษนอกเวลา

             

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
          1 กุมภาพันธ์ 2562
         
        พญ.วนศรี
         
         
  4 กุมภาพันธ์ 2562   5 กุมภาพันธ์ 2562   6 กุมภาพันธ์ 2562   7 กุมภาพันธ์ 2562   8 กุมภาพันธ์ 2562
         
พญ.ดวงพร พญ.รพี พญ.วนศรี นพ.ณัฐพงษ์ พญ.วนศรี
         
         
  11 กุมภาพันธ์ 2562   12 กุมภาพันธ์ 2562   13 กุมภาพันธ์ 2562   14 กุมภาพันธ์ 2562   15 กุมภาพันธ์ 2562
         
พญ.ดวงพร พญ.รพี นพ.ณัฐพงษ์ นพ.ณัฐพงษ์ พญ.วนศรี
         
         
  18 กุมภาพันธ์ 2562   19 กุมภาพันธ์ 2562   20 กุมภาพันธ์ 2562   21 กุมภาพันธ์ 2562   22 กุมภาพันธ์ 2562
         
พญ.ดวงพร วันหยุดราชการ พญ.วนศรี นพ.ณัฐพงษ์ พญ.วนศรี
         
         
  25 กุมภาพันธ์ 2562   26 กุมภาพันธ์ 2562   27 กุมภาพันธ์ 2562   28 กุมภาพันธ์ 2562  
         
พญ.ดวงพร พญ.รพี พญ.ดวงพร นพ.ณัฐพงษ์  
         
         

 

วัน/เดือน/ปี ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ(Consult) นอกเวลาราชการ(เวรใน)
วันศุกร์  1 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ -
วันเสาร์  2 กุมภาพันธ์ 2562 - น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ -
วันอาทิตย์  3 กุมภาพันธ์ 2562 - น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ -
วันจันทร์  4 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ - น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ
วันอังคาร  5 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.รพี  หาญพล - น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ
วันพุธ  6 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ - น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ
วันพฤหัสบดี  7 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์ - นายณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์
วันศุกร์  8 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ -
วันเสาร์  9 กุมภาพันธ์ 2562 - นายณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์ -
วันอาทิตย์  10 กุมภาพันธ์ 2562 - นายณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์ -
วันจันทร์  11 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ - น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ
วันอังคาร  12 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.รพี  หาญพล - นายณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์
วันพุธ  13 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์ - น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ
วันพฤหัสบดี  14 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์ - นายณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์
วันศุกร์  15 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ -
วันเสาร์  16 กุมภาพันธ์ 2562 - น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ -
วันอาทิตย์  17 กุมภาพันธ์ 2562 - น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ -
วันจันทร์  18 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ - น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ
วันอังคาร  19 กุมภาพันธ์ 2562 - น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ -
วันพุธ  20 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ - น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ
วันพฤหัสบดี  21 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์ - นายณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์
วันศุกร์  22 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ -
วันเสาร์  23 กุมภาพันธ์ 2562 - น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ -
วันอาทิตย์  24 กุมภาพันธ์ 2562 - น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ -
วันจันทร์  25 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ - น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ
วันอังคาร  26 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.รพี  หาญพล - นายณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์
วันพุธ  27 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ - น.ส.ดวงพร  ธรรมสารโสภณ
วันพฤหัสบดี  28 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์ - นายณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์

ปรับปรุง ณ วันที่  1 พฤศจิกายน 256
1
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19