คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขา โสต สอ นาสิก


 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขา โสต ศอ นาสิก ประจำเดือน มกราคม 2561
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

1

วันหยุดราชการ

2

วันหยุดราชการ

3

OPD ENT

พญ.ดวงพร

OPD โสตประสาท

พญ.วนศรี

4

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

OPD โสตประสาท

พญ.ดวงพร

5

OPD ENT

พญ.วนศรี

OPD โสตประสาท

นพ.ณัฐพงษ์

8

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

 

9

OPD ENT

พญ.รพี

 

10

OPD ENT

พญ.ดวงพร

OPD โสตประสาท

พญ.วนศรี

11

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

OPD โสตประสาท

พญ.ดวงพร

12

OPD ENT

พญ.วนศรี

OPD โสตประสาท

นพ.ณัฐพงษ์

15

OPD ENT

พญ.ดวงพร

 

16

OPD ENT

พญ.รพี

 

17

OPD ENT

พญ.ดวงพร

OPD โสตประสาท

พญ.วนศรี

18

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

OPD โสตประสาท

พญ.ดวงพร

19

OPD ENT

พญ.วนศรี

OPD โสตประสาท

นพ.ณัฐพงษ์

22

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

 

23

OPD ENT

พญ.รพี

 

24

OPD ENT

พญ.ดวงพร

OPD โสตประสาท

พญ.วนศรี

25

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

OPD โสตประสาท

พญ.ดวงพร

26

OPD ENT

พญ.วนศรี

OPD โสตประสาท

นพ.ณัฐพงษ์

29

OPD ENT

พญ.ดวงพร

 

30

OPD ENT

พญ.รพี

 

31

OPD ENT

พญ.ดวงพร

OPD โสตประสาท

พญ.วนศรี

 

 

หมายเหตุ : OPD โสตประสาท : เฉพาะทางช่วงบ่าย *

เวร Consult นอกเวลาราชการ : 2 มกราคม 2561 เดิม พ.ณัฐพงษ์ เป็น พ.วนศรี (สลับ 11/12/60)

                                               12 มกราคม 2561 เดิม พ.ณัฐพงษ์ เป็น พญ.ดวงพร

                                               19 มกราคม 2561 เดิม พ.ณัฐพงษ์ เป็น พญ.ดวงพร

                                               นพ.ณัฐพงษ์ อบรมแพทย์ศาสตร์ วันที่ 19 - 21 มกราคม 2561

 

ปรับปรุง ณ วันที่  5 มกราคม 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19