คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขา โสต สอ นาสิก


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขา โสต ศอ นาสิก
08.00-11.30 วันจันทร์ - วันศุกร์
16.00-20.00

วันพุธและวันพฤหัสบดี

คลินิคพิเศษนอกเวลา

             

 

ปรับปรุง ณ วันที่  1 พฤศจิกายน 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19