คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขา โสต สอ นาสิก


 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขา โสต ศอ นาสิก ประจำเดือน เมษายน 2561
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

2

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

3

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

4

OPD ENT

พญ.รพี

 

5

OPD ENT

พญ.ดวงพร

 

6

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

9

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

 

10

OPD ENT

พญ.รพี

 

11

OPD ENT

พญ.ดวงพร

12

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

13

OPD ENT

พญ.ดวงพร

16

OPD ENT

พญ.ดวงพร

 

17

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

 

18

OPD ENT

พญ.ดวงพร

19

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

20

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

23

OPD ENT

นพ.ณัฐพงษ์

 

24

OPD ENT

พญ.รพี

 

25

OPD ENT

พญ.ดวงพร

26

OPD ENT

พญ.รพี

27

OPD ENT

พญ.ดวงพร

30

OPD ENT

พญ.ดวงพร

 

 

หมายเหตุ : OPD โสตประสาท : เฉพาะทางช่วงบ่าย *

                 

 

ปรับปรุง ณ วันที่  6 เมษายน 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19