คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาจักษุวิทยา


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขา จักษุวิทยา
08.30-11.30 น.

วันจันทร์ - วันศุกร์

OPD

13.00-16.00 น.

วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันพฤหัสบดี)

OR Minor

16.00-20.00 น.

วันจันทร์ (ต้อหิน) และวันพฤหัสบดี

คลีนิคพิเศษนอกเวลา

ปรับปรุง ณ วันที่  1 พฤศจิกายน 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19