คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาจักษุวิทยา


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขา จักษุวิทยา
08.30-11.30 น.

วันจันทร์ - วันศุกร์

OPD

13.00-16.00 น.

วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันพฤหัสบดี)

OR Minor

16.00-20.00 น.

วันจันทร์ (ต้อหิน) และวันพฤหัสบดี

คลีนิคพิเศษนอกเวลา

 

วัน / เวลา 08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
จันทร์ คลินิกจักษุ  พญ.ปาริฉัตร OR Minor พญ.สุนิสา
อังคาร คลินิกจักษุ  พญ.นวลพรรณ OR Minor พญ.ปาริฉัตร
OR  พญ.สุนิสา
พุธ คลินิกจักษุ  พญ.สุนิสา ผ่าตัด OR Minor
OR  พญ.ปาริฉัตร พญ.ศิริเนตร
พฤหัสบดี คลินิกจักษุ -  พญ.ปาริฉัตร -
คัดกรองจอตา - พญ.สุนิสา 
ศุกร์ คลินิกจักษุ พญ.นวลพรรณ ผ่าตัด OR Minor
OR Minor พญ.สุนิสา พญ.ปาริฉัตร

ปรับปรุง ณ วันที่  25 มีนาคม 2562
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19