คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาจักษุวิทยา


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขา จักษุวิทยา ประจำเดือน มกราคม 2561
วัน/เวลา 08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
จันทร์

คลินิกจักษุ  พญ.ปาริฉัตร

OR Minor พญ.ศิริเนตร

OR Minor พญ.สุนิสา

อังคาร

คลินิกจักษุ  พญ.ศิริเนตร

OR พญ.สุนิสา

OR Minor พญ.ปาริฉัตร

พุธ

คลินิกจักษุ  พญ.ศิริเนตร

OR พญ.ปาริฉัตร

ผ่าตัด OR Minor

พญ.ศิริเนตร

พฤหัสบดี

คลินิกจักษุ - พญ.ศิริเนตร

คัดกรองจอตา - พญ.สุนิสา

คลินิกต้อหิน

พญ.ปาริฉัตร

ศุกร์

คลินิกจักษุ  พญ.นวลพรรณ

OR พญ.ศิริเนตร

OR Minor พญ.สุนิสา

ผ่าตัด OR Minor

พญ.ปาริฉัตร

ปรับปรุง ณ วันที่  5 มกราคม 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19