คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาอายุรกรรม


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขาอายุรกรรม

08.00-11.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ คลีนิคอายุรกรรมทั่วไป
คลีนิคผิวหนัง
คลีนิคต่อมไร้ท่อ
คลีนิคโรคไต
คลีนิคทางเดินหายใจ
วันอังคาร - วันพฤหัสบดี คลีนิคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันพฤหัสบดี) คลีนิคโรคหัวใจ
วันศุกร์ คลีนิคอายุรกรรมประสาท
13.00-16.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ คลีนิคอายุรกรรมทั่วไป
16.00-20.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ คลีนิคพิเศษนอกเวลา
วันพุธ คลีนิคพิเศษนอกเวลา (เบาหวาน)

 

ปรับปรุง ณ วันที่  1 พฤศจิกายน 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19