คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาอายุรกรรม


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขาอายุรกรรม และ อายุรกรรมเฉพาะทาง

ประจำเดือน มกราคม 2561

แพทย์/เวลา ลงตรวจเวลา (09.00 - 12.00 น.)
พญ.ปนัดดา ออกตรวจ  OPD Med และคลินิกผิวหนังทุกวัน
นพ.ปิยะวัฒน์ ออกตรวจ OPD Med + Nephro วันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี
พญ.สาธิมา

ออกตรวจ OPD Med + และคลินิกผิวหนัง วันจันทร์, พุธ, พฤหัสบดี

นพ.ไชยวัฒน์ ออกตรวจ OPD MED + Nephro วันอังคาร, พุธ,ศุกร์
นพ.เอกสิทธิ์

ออกตรวจ OPD Med + Endocrine 

วันจันทร์, อังคาร, ศุกร์ + DM Clinic วันพฤหัสบดี

นพ.โกวิทย์ ออกตรวจ OPD Med + Cardio วันอังคาร, พุธ, ศุกร์
แพทย์ ลงตรวจเวลา (10.30 - 12.00 น.)

พญ.ชุลีกร

Round Ward อายุรกรรมหญิง +
Case Med ที่เกินไปศัลย์กรรมหญิง

ออกตรวจ OPD Med + Chest วันอังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์

พญ.สาธิมา

Round Ward อายุรกรรมชาย +
Case Med ที่เกินไปศัลย์กรรมชาย

 ออกตรวจ OPD Med + และคลินิกผิวหนัง
 วันจันทร์,  พุธ, พฤหัสบดี

นพ.ธรรม

Round Ward พิเศษ 1,2,6 + อายุรกรรมหญิง 2

รับ Consult Med วอร์ดพิเศษ

ออกตรวจ OPD Med + Endocrine 

วันจันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี

พญ.กานต์ชนา

Round Ward ICU MED

รับ Consult Med ICU ศัลยกรรม

ออกตรวจ OPD Med + Cardio 

วันอังคาร, พุธ, ศุกร์

 

หมายเหตุ

1. อายุรกรรมชาย : Round Ward อายุรกรรมชาย Case Med ที่เกินไปศัลยกรรมชาย,   Case Consult จากต่างแผนกของ Ward ศัลยกรรมชาย, รับ Consult จาก Er ในกรณีผู้ป่วยชาย

2. อายุรกรรมหญิง : Round Ward อายุรกรรมหญิง 1, Case Med ที่เกินไปศัลยกรรมหญิง,   Case Consult จากต่างแผนกของ Ward ศัลยกรรมหญิง, รับ Consult จาก Er ในกรณีผู้ป่วยหญิง

3. พิเศษ : Round Ward พิเศษ ชั้น 5 และ 6 + อายุรกรรมหญิง 2, รับ Consult  เคสต่างแผนกใน Ward พิเศษ

4. ICU : Round ICU อายุรกรรม, รับ Consult จาก ICU ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม และห้องคลอด

5. แพทย์ที่ออก OPD ลงตรวจ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ลงตรวจเวลา 08.30 น. แพทย์ที่ Round ward ลงตรวจ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ลงตรวจ 10.30 น.

6. ARV Clinic : ช่วงบ่ายวันอังคาร แพทย์ที่ออกตรวจจะเป็นแพทย์ที่ออก OPD ในเดือนนั้น และแพทย์ GP

7. TB Clinic : พญ.ชุลีกร ออกตรวจ

8. Consult Endocrineo : นพ.เอกสิทธิ์

9. Consult Skin : พญ.ปนัดดา

10. Consult Nephro : นพ.ปิยะวัฒน์ Consult Nephro Case ผู้ชาย

                                   : นพ.ไชยวัฒน์ Consult Nephro Case ผู้หญิง

11. Consult Cadio : พญ.กานต์ชนา วันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์

                                : นพ.ธนิต วันพุธ

 

  ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก แพทย์บุคคลภายนอก แพทย์ห้วงเวลา ประจำเดือน มกราคม 2561
วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
(08.00 - 12.00 น.)

-

-

นพ.ธนิต

นพ.กิตติกร
นพ.วรงค์

นพ.ภูษิต

นพ.ธนิต

อายุรกรรมประสาท
(08.00 - 12.00 น.)
(12.00 - 16.00 น.)(16.00 - 20.00 น.)


นพ.วีรชัย
(ที่2,4 ของเดือน)


-
             -                นพ.วีระพันธ์


-
-


-
-


นพ.วีระพันธ์
     นพ.วีระพันธ์       นพ.วีระพันธ์

จิตเวช
(08.00 - 12.00 น.)

-

นพ.เทอดศักดิ์
(ที่ 2,4 ของเดือน)

-

-

-

อายุรกรรมโรคมะเร็ง
(16.00 - 20.00 น.)

-

นพ.ฆนากร

-

-

-

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
(13.00 - 16.00 น.)

-

-

-

พญ.อรวลี

-

อายุรศาสตร์โรคเลือด

(8.00 - 12.00 น.)

(16.00 - 20.00 น.)

 

 

นพ.ดุสิต

- นพ.ธัญญพงศ์ - -

 

ปรับปรุง ณ วันที่  5 มกราคม 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19