คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาอายุรกรรม


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขาอายุรกรรม

08.00-11.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ คลีนิคอายุรกรรมทั่วไป
คลีนิคผิวหนัง
คลีนิคต่อมไร้ท่อ
คลีนิคโรคไต
คลีนิคทางเดินหายใจ
วันอังคาร - วันพฤหัสบดี คลีนิคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันพฤหัสบดี) คลีนิคโรคหัวใจ
วันศุกร์ คลีนิคอายุรกรรมประสาท
13.00-16.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ คลีนิคอายุรกรรมทั่วไป
16.00-20.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ คลีนิคพิเศษนอกเวลา
วันพุธ คลีนิคพิเศษนอกเวลา (เบาหวาน)

 

สาขา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
ลงตรวจเวลา 09.00 - 12.00 น.
คลินิกผิวหนัง
พญ.ปนัดดา
พญ.ปนัดดา พญ.ปนัดดา พญ.ปนัดดา พญ.ปนัดดา พญ.ปนัดดา
OPD MED +Endocrine
นพ.ธรรม
นพ.ธรรม นพ.ธรรม นพ.ธรรม นพ.ธรรม รับปรึกษาผู้ป่วยใน
OPD MED + Cardio พญ.กานต์ชนา Echo รับปรึกษาผู้ป่วยใน พญ.กานต์ชนา พญ.กานต์ชนา EST รับปรึกษาผู้ป่วยใน พญ.กานต์ชนา
OPD MED พญ.มธุวดี พญ.มธุวดี รับปรึกษาผู้ป่วยใน พญ.มธุวดี รับปรึกษาผู้ป่วยใน พญ.มธุวดี
OPD MED + Nephro
นพ.ไชยวัฒน์
ห้องไตเทียม
รับปรึกษาผู้ป่วยใน
นพ.ไชยวัฒน์ นพ.ไชยวัฒน์ ห้องไตเทียม
รับปรึกษาผู้ป่วยใน
นพ.ไชยวัฒน์

OPD MED +Endocrine

นพ.เอกสิทธิ์

นพ.เอกสิทธิ์ นพ.เอกสิทธิ์ รับปรึกษาผู้ป่วยใน DM clinic นพ.เอกสิทธิ์

 

ตารางเวรออกตรวจผู้ป่วยนอก แพทย์ห้วงเวลา และแพทย์บุคคลภายนอก แผนกอายุรกรรม
สาขา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
อายุรกรรมทั่วไป  

พญ.ณัฐวดี

08.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

พญ.ณัฐวดี

08.00 - 12.00 น.

พญ.ณัฐวดี

08.00 - 12.00 น.

พญ.ณัฐวดี

08.00 - 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม
ระบบประสาท
- - - -

นพ.วีระพันธ์

08.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม
โรคหัวใจ
นพ.ธนิต
08.00 - 12.00 น.
-

นพ.ธนิต

08.00 - 12.00 น.

- นพ.ภูษิต / พ.ธนิต
08.00 - 12.00 น.
คลินิกอายุรกรรม
โรคติดเชื้อ
- - -

พญ.อรวลี


12.00 - 16.00 น.

-
คลินิกอายุรกรรม
อายุรศาสตร์โรคเลือด

นพ.พันเลิศ

16.00 - 20.00 น.

- - - -

 

 

ตารางเวร Consult สาขาอายุรกรรม และอายุรกรรมเฉพาะทาง
ARV Clinic ช่วงบ่ายวันอังคาร แพทย์ที่ออกตรวจเป็นแพทย์ที่ออก OPD ในเดือนนั้น และแพทย์ GP
 Consult Chest / TB clinic พญ.ชุลีกร
 Consult Skin พญ.ปนัดดา
Consult Cardio พญ.กานต์ชนา : อังคาร, พฤหัส, ศุกร์    นพ.ธนิต :วันจันทร์,  วันพุธ
Consult Nephro นพ.ปิยะวัฒน์ - ผู้หญิง นพ.ไชยวัฒน์ - ผู้ชาย
 Consult Endocrine นพ.เอกสิทธิ์
 Consult GI  นพ.จีระเดช

 

ปรับปรุง ณ วันที่  1 พฤศจิกายน 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19