คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาศัลยกรรมกระดูก


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขาศัลยกรรมกระดูก
08.00-12.00 น.

วันจันทร์ - วันศุกร์

OPD

16.00-20.00 น.

วันอังคารและวันพุธ

คลีนิคพิเศษนอกเวลา

 

วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
OPD สาย 1 สาย 2 สาย 1 สาย 2  
นพ.กิตติ นพ.ธนา นพ.กิตติ นพ.ธนา สลับกันระหว่าง
นพ.นราพงษ์ นพ.วันเฉลิม นพ.นราพงษ์ นพ.วันเฉลิม สาย 1 และ 2
นพ.ชัยยศ นพ.อุกฤษฎ์ นพ.ชัยยศ นพ.อุกฤษฎ์ ดังตารางข้างล่าง
นพ.อัครเดช นพ.คณัตถ์เจต นพ.อัครเดช นพ.คณัตถ์เจต  
- - - -  
OR สาย 2 สาย 1 สาย 2 สาย 1  
นพ.ธนา นพ.กิตติ นพ.ธนา นพ.กิตติ สลับกันระหว่าง
นพ.วันเฉลิม นพ.นราพงษ์ นพ.วันเฉลิม นพ.นราพงษ์ สาย 1 และ 2
นพ.อุกฤษฎ์ นพ.ชัยยศ นพ.อุกฤษฎ์ นพ.ชัยยศ ดังตารางข้างล่าง
นพ.คณัตถ์เจต นพ.อัครเดช นพ.คณัตถ์เจต นพ.อัครเดช  
- - - -  

ปรับปรุง ณ วันที่  25 มีนาคม 2562

 
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19