คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม


  ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์สูติ-นรีเวชกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
08.00-12.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ OPD
13.00-16.00 น. วันอังคาร ตรวจหลังคลอด
วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โรงเรียนพ่อแม่

 ปรับปรุง ณ วันที่ พฤศจิกายน 2561

 
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19