คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขากุมารเวชกรรม


 

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ แผนกกุมารเวชกรรม
08.00-11.30 น. วันจันทร์ -วันศุกร์ คลีนิคโรคเด็กทั่วไป
วันพุธ และ วันศุกร์ คลีนิคโรคเลือดเด็ก
13.00-16.00 น. วันอังคารและวันพฤหัสบดี คลีนิคเด็กดี
วันพุธ คลีนิค High Risk
วันพฤหัสบดี คลีนิคโรคระบบประสาทในเด็ก

 

แพทย์ 08.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
พญ.ธนัชพร OPD กุมารเวชกรรม  คลินิกเด็กดี
(วันอังคาร / วันพฤหัสบดี)
นพ.เทียนเอก OPD กุมารเวชกรรม  คลินิกเด็กดี
(วันอังคาร / วันพฤหัสบดี)
พญ.มลฤดี OPD กุมารเวชกรรม  -
พญ.อุทัยวรรณ  Round หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม + รับปรึกษาต่างแผนก
พญ.วริษฐา  Round  พิเศษ ชั้น 9 + Nicu
พญ.น้ำหวาน  Round  NICU
พญ.อัญชลี  Round   Ward PP  + พิเศษชั้น 5,6

ปรับปรุง ณ วันที่ พฤศจิกายน 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19