คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขากุมารเวชกรรม


 

 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ แผนกกุมารเวชกรรม ประจำเดือน มกราคม 2561
แพทย์ / เวลา  08.00 - 12.00 น.  13.00 - 16.00 น.
พญ.ธนัชพร

OPD กุมารเวชกรรม

คลินิกเด็กดี

(วันอังคาร/วันพฤหัสบดี)

พญ.มลฤดี

OPD กุมารเวชกรรม

คลินิกเด็กดี

(วันอังคาร/วันพฤหัสบดี)

พญ.อัญชลี

Round หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม + พิเศษ ชั้น 5 - 6

พญ.ณิชา

Round NICU + ตึกหลังคลอด (PP)

พญ.วริษฐา

Round NICU + ตึกหลังคลอด (PP)

ในเวลาราชการ

พญ.วริษฐา - รับ Consult LR

พญ.อัญชลี - รับ Consult ER + OPD บ่าย ต่างแผนก

เบอร์โทรศัพท์ห้องพักแพทย์ กุมารเวชกรรม 10819

ปรับปรุง ณ วันที่ 5 มกราคม 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19