คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขากุมารเวชกรรม


 

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ แผนกกุมารเวชกรรม
08.00-11.30 น. วันจันทร์ -วันศุกร์ คลีนิคโรคเด็กทั่วไป
วันพุธ และ วันศุกร์ คลีนิคโรคเลือดเด็ก
13.00-16.00 น. วันอังคารและวันพฤหัสบดี คลีนิคเด็กดี
วันพุธ คลีนิค High Risk
วันพฤหัสบดี คลีนิคโรคระบบประสาทในเด็ก

 

 

ปรับปรุง ณ วันที่ พฤศจิกายน 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19