คุณอยู่ที่ การให้บริการ ห้องตรวจ/คลินิก


ห้องตรวจ / คลินิกที่เปิดให้บริการในโรงพยาบาลสิรินธร (สำรวจเมื่อ มิถุนายน 60)
วันที่ 08.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 16.00 - 20.00 น.

จันทร์ - ศุกร์

คลีนิกโรคไต คลีนิกผิวหนัง

ศัลยกรรมทั่วไป คลีนิกโสต ศอ นาสิก

คลีนิกทันตกรรม คลีนิกประกันสุขภาพ

คลีนิกประกันสังคม คลีนิกนรีเวชกรรม

ตรวจครรภ์ หน่วยฉีดยา-ทำแผล

คลีนิกกุมารเวชกรรม

คลินิคบ่าย

คลีนิกพิเศษนอกเวลาสูตินรีเวชกรรม

ทันตกรรมนอกเวลา (ผู้ป่วยนัด)

คลีนิกกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ

คลีนิกเวชกรรมฟื้นฟู  หน่วยปรึกษาสุขภาพ

จันทร์

คลีนิกอายุรกรรม  คลีนิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

คลีนิกพิเศษโรคหัวใจ คลีนิกจิตเวช

คลีนิกจักษุ (โรคตาทั่วไป)

   
อังคาร

คลีนิกอายุรกรรม โรคตับทางเดินอาหาร

คลีนิกจิตเวช (ทุกวันอังคาร 2,4ของเดือน)

ตรวจการได้ยิน คลีนิกจักษุ (โรคตาทั่วไป) +

ประเมินคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

(ปิดรับบัตร 11โมง)

คลินิกสุขภาพเด็กดี
คลินิก NAPHA
อายุรกรรมโรคมะเร็ง 
พุธ

คลีนิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ 

คลีนิกพิเศษต่อมไร้ท่อ โรคตับทางเดินอาหาร

ศัลยกรรมระบบประสาท คลีนิกจักษุ(โรคตาทั่วไป)

คลินิกวัณโรค คลินิกศัลยกรรมกระดูก
(นอกเวลาราชการ)
พฤหัสบดี

คลีนิกอายุรกรรม คลีนิกพิเศษโรคหัวใจ

โรคตับทางเดินอาหาร คลีนิกจิตเวช 

ตรวจการได้ยิน (พฤหัสบดีที่ 1,3 ของเดือน)

คลีนิกจอประสาทตา (คนไข้นัด) +

ประเมินคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

(ปิดรับบัตร 11โมง)

คลินิกสุขภาพเด็กดี

คลีนิกจักษุนอกเวลา (ระบบนัด)

คลีนิกโสต ศอ นาสิก นอกเวลา (ระบบนัด)

โรงพยาบาลเปิดให้บริการคลินิคเบาหวาน ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 1 ของเดือน
ศุกร์

คลีนิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

คลีนิกพิเศษโรคหัวใจ โรคตับทางเดินอาหาร

อายุรกรรมประสาทวิทยา คลีนิกจิตเวช

ตรวจการได้ยิน ศัลยกรรมระบบประสาท

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

  คลินิกศัลยกรรมกระดูก
(นอกเวลาราชการ)
เสาร์ - อาทิตย์

คลินิกนอกเวลาราชการ 

คลีนิกกายภาพบำบัดนอกเวลา

หน่วยฉีดยา - ทำแผล

 

ทันตกรรมนอกเวลา

เฉพาะวันเสาร์ (ผู้ป่วยนัด) 
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19