คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาจิตเวช


  ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์จิตเวช

8.00-12.00 น.

วันจันทร์  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์

OPD

16.00-20.00

วันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์

คลีนิคพิเศษนอกเวลา

 

 

 

วัน/เดือน/ปี แพทย์รับปรึกษา (Consult) แพทย์เวรใน
วันจันทร์   1 เมษายน 2562 - พญ.สุนิสา  เทพเอื้อตระกูล
วันอังคาร   2 เมษายน 2562 - พญ.สุนิสา  เทพเอื้อตระกูล
วันพุธ   3 เมษายน 2562 - พญ.สุนิสา  เทพเอื้อตระกูล
วันพฤหัสบดี   4 เมษายน 2562 - พญ.สุนิสา  เทพเอื้อตระกูล
วันศุกร์   5 เมษายน 2562 - พญ.ปาริฉัตร  ไกรทัศน์
วันเสาร์   6 เมษายน 2562 พญ.นวลพรรณ  ตั้งถาวร -
วันอาทิตย์   7 เมษายน 2562 พญ.นวลพรรณ  ตั้งถาวร -
วันจันทร์   8 เมษายน 2562 พญ.นวลพรรณ  ตั้งถาวร -
วันอังคาร   9 เมษายน 2562 - พญ.สุนิสา  เทพเอื้อตระกูล
วันพุธ   10 เมษายน 2562 - พญ.ปาริฉัตร  ไกรทัศน์
วันพฤหัสบดี   11 เมษายน 2562 - พญ.สุนิสา  เทพเอื้อตระกูล
วันศุกร์   12 เมษายน 2562 พญ.ปาริฉัตร  ไกรทัศน์ -
วันเสาร์   13 เมษายน 2562 พญ.ปาริฉัตร  ไกรทัศน์ -
วันอาทิตย์   14 เมษายน 2562 พญ.ปาริฉัตร  ไกรทัศน์ -
วันจันทร์   15 เมษายน 2562 - พญ.ปาริฉัตร  ไกรทัศน์
วันอังคาร   16 เมษายน 2562 พญ.ปาริฉัตร  ไกรทัศน์ -
วันพุธ   17 เมษายน 2562 - พญ.ปาริฉัตร  ไกรทัศน์
วันพฤหัสบดี   18 เมษายน 2562 - พญ.ปาริฉัตร  ไกรทัศน์
วันศุกร์   19 เมษายน 2562 พญ.นวลพรรณ  ตั้งถาวร -
วันเสาร์   20 เมษายน 2562 พญ.นวลพรรณ  ตั้งถาวร -
วันอาทิตย์   21 เมษายน 2562 พญ.นวลพรรณ  ตั้งถาวร -
วันจันทร์   22 เมษายน 2562 - พญ.ปาริฉัตร  ไกรทัศน์
วันอังคาร   23 เมษายน 2562 - พญ.สุนิสา  เทพเอื้อตระกูล
วันพุธ   24 เมษายน 2562 - พญ.ปาริฉัตร  ไกรทัศน์
วันพฤหัสบดี   25 เมษายน 2562 - พญ.สุนิสา  เทพเอื้อตระกูล
วันศุกร์   26 เมษายน 2562 พญ.นวลพรรณ  ตั้งถาวร -
วันเสาร์   27 เมษายน 2562 พญ.นวลพรรณ  ตั้งถาวร -
วันอาทิตย์   28 เมษายน 2562 พญ.นวลพรรณ  ตั้งถาวร -
วันจันทร์   29 เมษายน 2562 - พญ.ปาริฉัตร  ไกรทัศน์
วันอังคาร   30 เมษายน 2562 - พญ.สุนิสา  เทพเอื้อตระกูล


ปรับปรุง ณ วันที่  25  มีนาคม 2562
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19