คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาจิตเวช


  ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์จิตเวช

8.00-12.00 น.

วันจันทร์  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์

OPD

16.00-20.00

วันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์

คลีนิคพิเศษนอกเวลา

 

วัน/เดือน/ปี แพทย์เวรรับปรึกษา (Consult) แพทย์เวรใน คลินิกพิเศษ (16.00 - 20.00 น.)
 
วันศุกร์  1 กุมภาพันธ์ 2562 - - พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล
วันเสาร์  2 กุมภาพันธ์ 2562 - - -
วันอาทิตย์  3 กุมภาพันธ์ 2562 - - -
วันจันทร์  4 กุมภาพันธ์ 2562 พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล - นพ.เทอดศักดิ์  เดชคง
วันอังคาร  5 กุมภาพันธ์ 2562 - - -
วันพุธ  6 กุมภาพันธ์ 2562 - พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล -
วันพฤหัสบดี  7 กุมภาพันธ์ 2562 พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล - พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล
วันศุกร์  8 กุมภาพันธ์ 2562 - - พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล
วันเสาร์  9 กุมภาพันธ์ 2562 - - -
วันอาทิตย์  10 กุมภาพันธ์ 2562 - - -
วันจันทร์  11 กุมภาพันธ์ 2562 พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล - นพ.เทอดศักดิ์  เดชคง
วันอังคาร  12 กุมภาพันธ์ 2562 - - -
วันพุธ  13 กุมภาพันธ์ 2562 - พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล -
วันพฤหัสบดี  14 กุมภาพันธ์ 2562 พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล - พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล
วันศุกร์  15 กุมภาพันธ์ 2562 - - พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล
วันเสาร์  16 กุมภาพันธ์ 2562 - - -
วันอาทิตย์  17 กุมภาพันธ์ 2562 - - -
วันจันทร์  18 กุมภาพันธ์ 2562 พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล - นพ.เทอดศักดิ์  เดชคง
วันอังคาร  19 กุมภาพันธ์ 2562 - - -
วันพุธ  20 กุมภาพันธ์ 2562 - พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล -
วันพฤหัสบดี  21 กุมภาพันธ์ 2562 พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล - พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล
วันศุกร์  22 กุมภาพันธ์ 2562 - - พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล
วันเสาร์  23 กุมภาพันธ์ 2562 - - -
วันอาทิตย์  24 กุมภาพันธ์ 2562 - - -
วันจันทร์  25 กุมภาพันธ์ 2562 พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล - นพ.เทอดศักดิ์  เดชคง
วันอังคาร  26 กุมภาพันธ์ 2562 - - -
วันพุธ  27 กุมภาพันธ์ 2562 - พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล -
วันพฤหัสบดี  28 กุมภาพันธ์ 2562 พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล - พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล


ปรับปรุง ณ วันที่  31  มกราคม 2562
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19