คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาจิตเวช


  ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์จิตเวช

8.00-12.00 น.

วันจันทร์  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์

OPD

16.00-20.00

วันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์

คลีนิคพิเศษนอกเวลา

ปรับปรุง ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  2561 
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19