คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาจิตเวช


  ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์จิตเวช ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

OPD

(08.00-12.00 น.)

พญ.อัมพา

-

-

พญ.อัมพา

พญ.อัมพา

ปรับปรุง ณ วันที่  1  ตุลาคม 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19