คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขานิติเวช


  ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์นิติเวช ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 
วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

OPD
(08.00 - 12.00 น.)

นพ.มนท์ชัย

นพ.มนท์ชัย

นพ.มนท์ชัย

นพ.มนท์ชัย

นพ.มนท์ชัย

ปรับปรุง ณ วันที่  1  กรกฎาคม 2561  
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19