คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขานิติเวช


  ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์นิติเวช

8.00-12.00 น.

วันจันทร์ - วันศุกร์

OPD 

 

 

 

 

วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
(08.00 -12.00 น.)
OPD นพ.มนท์ชัย นพ.มนท์ชัย นพ.มนท์ชัย นพ.มนท์ชัย นพ.มนท์ชัย
 

 

ปรับปรุง ณ วันที่  25  มีนาคม 2562
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19