คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขานิติเวช


  ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์นิติเวช

8.00-12.00 น.

วันจันทร์ - วันศุกร์

OPD 

ปรับปรุง ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  2561 
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19