คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขารังสีแพทย์


ตารางการปฏิบัติงานรังสีแพทย์ 
8.00-16.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
16.00-20.00 น.

วันศุกร์

คลินิคพิเศษนอกเวลา Ultrasound


ปรับปรุง ณ วันที่ 1  พฤศจิกายน  2561 
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19