คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขารังสีแพทย์


ตารางการปฏิบัติงานรังสีแพทย์ เดือน กรกฎาคม 2561
วัน / study Ultrasound CT Emergency & Consultant
จันทร์

พ.ชเนตตี

พ.พรรณวดี

พ.รัชรีย์

อังคาร

พ.รสวารินทร์

พ.พรรณวดี/พ.ชเนตตี

พ.รัชรีย์

พุธ

พ.ชเนตตี

พ.รัชรีย์

พ.พรรณวดี

พฤหัสบดี

พ.พรรณวดี

พ.รัชรีย์/พ.พรรณวดี

พ.ชเนตตี

ศุกร์

พ.รัชรีย์

พ.ชเนตตี

พ.พรรณวดี

 

หมายเหตุ : Case Intervention  ทำทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน พญ.จารุวรรณ รังษีจำรัส

 

ปรับปรุง ณ วันที่ 1  กรกฎาคม 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19