คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขารังสีแพทย์


ตารางการปฏิบัติงานรังสีแพทย์ เดือน ตุลาคม 2561 
วัน / study Ultrasound CT + Ward 2 Emergency & Consultant
จันทร์

พ.พรรณวดี

พ.นิธิภา

พ.รัชรีย์

พ.ชเนตตี

อังคาร

พ.พรรณวดี

พ.นิธิภา

พ.ชเนตตี

พ.รัชรีย์

พุธ

พ.ชเนตตี

พ.นิธิภา

พ.รัชรีย์

พ.พรรณวดี

พฤหัสบดี

พ.นิธิภา

พ.รัชรีย์

พ.พรรณวดี

พ.ชเนตตี

ศุกร์

พ.รัชรีย์

พ.พรรณวดี

พ.ชเนตตี

พ.นิธิภา

 

หมายเหตุ : Case Intervention  ทำทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน พญ.จารุวรรณ รังษีจำรัส

 

ปรับปรุง ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19