คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขารังสีแพทย์


ตารางการปฏิบัติงานรังสีแพทย์ 
8.00-16.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
16.00-20.00 น.

วันศุกร์

คลินิคพิเศษนอกเวลา Ultrasound

 

 

 

วัน /Study จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
Utrasound พ.พรรณวดี พ.พรรณวดี พ.ชเนตตี พ.นิธิภา พ.รัชรีย์
CT + Ward  พ.นิธิภา พ.รัชรีย์ พ.นิธิภา พ.พรรณวดี พ.ชเนตตี
Emergency พ.รัชรีย์ พ.ชเนตตี พ.พรรณวดี พ.รัชรีย์ พ.นิธิภา
&
Consultant
Mammogram พ.ชเนตตี พ.นิธิภา พ.รัชรีย์ พ.ชเนตตี พ.พรรณวดี


ปรับปรุง ณ วันที่  25  มีนาคม 2562
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19