คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขารังสีแพทย์


ตารางการปฏิบัติงานรังสีแพทย์ เดือน มกราคม 2561
วัน / study CT
 
US
(Schedule+Emer)
Plain Film
(Consule)
จันทร์

พญ.พรรณวดี

พญ.ชเนตตี

พญ.รัชรีย์

อังคาร

พญ.รัชรีย์

พญ.รสวารินทร์/พ.พรรณวดี

พ.ชเนตตี

พุธ

พญ.พรรณวดี/พ.พรรณราย(Neuro)

พ.รัชรีย์/พ.ชเนตตี

พ.พรรณวดี

พฤหัสบดี

พญ.รัชรีย์

พญ.พรรณวดี

พ.ชเนตตี

ศุกร์

พญ.ชเนตตี

พญ.รัชรีย์

พ.พรรณวดี

 

หมายเหตุ : Case Intervention  ทำทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน พญ.จารุวรรณ รังษีจำรัส

 

ปรับปรุง ณ วันที่ 5 มกราคม 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19