คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาทันตกรรม


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขาทันตกรรม
  เช้า บ่าย 16.00 - 20.00 น.
จันทร์ - ศุกร์

ทันตกรรมทั่วไป,
ผู้ป่วยนัดเฉพาะสาขา,
ทันตกรรมฉุกเฉิน

ผู้ป่วยนัดเฉพาะสาขา,
ทันตกรรมฉุกเฉิน,
ทันตกรรมทั่วไป,ระบบนัด

ทันตกรรมทั่วไป
ระบบนัด

 

คลินิกพิเศษกลุ่มงานทันตกรรม

เปิดบริการ      

จันทร์ - ศุกร์    16.00 - 20.00 น.

ให้บริการ

อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน(ธรรมดา) ทันตกรรมป้องกัน(เคลือบฟลูออไรด์) โดยมีอัตราค่าบริการ เท่ากับ ในเวลาราชการ

สิทธิที่สามารถมารับบริการ  

1. ชำระเงินเอง               3. ข้าราชการ

                2. ประกันสังคม               4. บัตรทอง (กรณีฉุกเฉิน)

 

ติดต่อเพื่อขอรับบริการ ได้ที่ เคาน์เตอร์ แผนกทันตกรรม
หรือ โทรนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ 0-2328-6901 -15 ต่อ 10296

 
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19