คุณอยู่ที่ โครงการต่างๆ ที่ รพส. จัดเอง


   ปีงบประมาณ 2562
   ปีงบประมาณ 2559  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19