คุณอยู่ที่ อบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ


   ปีงบประมาณ 2562
   ปีงบประมาณ 2559  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19