คุณอยู่ที่ อบรมระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน) แบบใช้เงิน


   ปีงบประมาณ 2562
   ปีงบประมาณ 2561
   ปีงบประมาณ 2560
   ปีงบประมาณ 2559
   ปีงบประมาณ 2558  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19