คุณอยู่ที่ อบรมระยะยาว (เกิน 90 วัน) ลาศึกษา


   ปีงบประมาณ 2562
   ปีงบประมาณ 2559  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19