คุณอยู่ที่ ข่าวสาร ข่าวราคากลางน้ำยาและวัสดุฯ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุสำหรับงานห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วันที่ 16/07/256116 กรกฏาคม 2561ปี 2560
ปี 2557  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19