คุณอยู่ที่ ข่าวสาร ข่าวราคากลางยา


ประกาศราคากลางยา/เวชภัณฑ์ 20 มีนาคม 256220 มีนาคม 2562ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19