คุณอยู่ที่ ข่าวสาร ข่าวราคากลางยา


ประกาศราคากลางยา/เวชภัณฑ์ 18 กันยายน 256118 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางยา/เวชภัณฑ์ วันที่ 4 กันยายน 256104 กันยายน 2561ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19