คุณอยู่ที่ ข่าวสาร ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์/TOR/ผู้ชนะฯ


ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์ วันที่ 17 ม.ค. 256117 มกราคม 2561ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19