คุณอยู่ที่ ข่าวสาร ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์/TOR/ผู้ชนะฯ

ปี 2562
ปี 2562
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19