คุณอยู่ที่ ข่าวสาร ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์/TOR/ผู้ชนะฯ


ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอกและภายในอุณหภูมิกาย 2 เครื่อง10 กันยายน 2561
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน พร้อมเครื่องช่วยหายใจ มีส่วนแสดงข้อมูลการหายใจค่าก๊าซยาสลบและปริมาณยาสลบ จำนวน 2 เครื่อง10 กันยายน 2561ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19