คุณอยู่ที่ ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต19 เมษายน 2562
ทุนการศึกษาปริญญาโทหลักสูตร Master of Urban Administration and Planning(MUAP)19 เมษายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรม เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่ 9)"05 เมษายน 2562
ข้อสำคัญในการยกสิ่งของอย่างปลอดภัย01 เมษายน 2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร International Master of Public Helth Program ณ มหาวิทยาลัยฮีบรู22 มีนาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 256222 มีนาคม 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 2822 มีนาคม 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) รุ่นที่ 322 มีนาคม 2562
ออฟฟิศซินโดรม01 มีนาคม 2562
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล01 กุมภาพันธ์ 2562
ความรู้เรื่อง PM 2.5 สำนักการแพทย์01 กุมภาพันธ์ 2562
5ส เพื่อความปลอดภัย08 มกราคม 2562ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19