คุณอยู่ที่ ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร เรื่อง การรับผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561 เพิ่มเติม17 กรกฏาคม 2561
ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร เรื่อง ยา Valatan 16016 กรกฏาคม 2561
การจัดการแสงสว่างอย่างเหมาะสมในสถานที่ทำงาน10 กรกฏาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ06 กรกฏาคม 2561
ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร เรื่อง การรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถานบันต่างประเทศเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดปะรจำปี 2561 เพิ่มเติม04 กรกฏาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ02 กรกฏาคม 2561
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม02 กรกฏาคม 2561
ดวงตากับการทำงาน201 พฤษภาคม 2561
ดวงตากับการทำงาน101 พฤษภาคม 2561
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสำนักงาน01 พฤษภาคม 2561
บัญชียาโรงพยาบาลสิรินธร ปรับปรุง พ.ศ.255908 มีนาคม 2561
ตารางการใช้ยาร่วมกันทาง Y-Site08 มีนาคม 2561
คู่มือการใช้ยาในคนท้องและให้นมบุตร08 มีนาคม 2561
คู่มือการใช้ยา HAD08 มีนาคม 2561
Newsletter เดือนมกราคม 256108 มีนาคม 2561ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19