คุณอยู่ที่ ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 32 หลักสูตร17 กันยายน 2561
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน27 สิงหาคม 2561
ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร เรื่อง ยา Valatan 16016 กรกฏาคม 2561
ดวงตากับการทำงาน201 พฤษภาคม 2561
ดวงตากับการทำงาน101 พฤษภาคม 2561
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสำนักงาน01 พฤษภาคม 2561
บัญชียาโรงพยาบาลสิรินธร ปรับปรุง พ.ศ.255908 มีนาคม 2561
ตารางการใช้ยาร่วมกันทาง Y-Site08 มีนาคม 2561
คู่มือการใช้ยาในคนท้องและให้นมบุตร08 มีนาคม 2561
คู่มือการใช้ยา HAD08 มีนาคม 2561
Newsletter เดือนมกราคม 256108 มีนาคม 2561ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19