ข่าวสาร
     


ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลการกุศล


ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลการกุศล เพื่อหารายได้พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ "Sirindhorn Fitness Center "
รับมอบเงินบริจาค


รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รับมอบเงินบริจาค


รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๒๒,๕๐๐ บาท
รับมอบเงินบริจาค


รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19