ข่าวสาร
     
     


กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร


กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม


การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
รับมอบของบริจาค


รับมอบของบริจาค ผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน และรถเข็นผู้ป่วยชนิดพับได้ จำนวน 10 คัน
กิจกรรมออกกำลังกาย


กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสิรินธรตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19