ข่าวสาร
     
     
     


ให้การต้อนรับ


ให้การต้อนรับ สำนักงานประกันสังคมเข้าตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสิรินธร
GREEN


GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสิรินธร


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสิรินธร
แบบอย่างที่ดีของสังคม


แบบอย่างที่ดีของสังคมตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19