ข่าวสาร
     
     


ให้การต้อนรับทีมพยาบาลจากราชอาณาจักรเนปาล


ให้การต้อนรับทีมพยาบาลจากราชอาณาจักรเนปาล ทีมที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการสุขภาพ
ประชุมคณะกรรมการชุมชน


ประชุมคณะกรรมการชุมชน เขตประเวศ ครั้งที่ 12/2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19