ข่าวสาร


กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพได้จัดอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน


กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพได้จัดอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IS) ต่อเนื่องเป็นวันที่ ๒
รับมอบเงินบริจาค


รับมอบเงินบริจาค ซื้อเตียงผู้ป่วย เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาท) จาก บจก. ปารมิตา สตูดิโอ /บริษัท ฉอยชิว จำกัด/ นางสาวกานดา สุชนารักษ์/นายสมบัติ ไพเราะ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์


โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๓ นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่
ดำเนินการสำรวจระบบโสตทัศน


ดำเนินการสำรวจระบบโสตทัศน ภายในห้องประชุม ของโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ประชุมให้ดียิ่งขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19