ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 19 เมษายน 2562
ทุนการศึกษาปริญญาโทหลักสูตร Master of Urban Administration and Planning(MUAP) 19 เมษายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรม เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่ 9)" 05 เมษายน 2562
ข้อสำคัญในการยกสิ่งของอย่างปลอดภัย 01 เมษายน 2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร International Master of Public Helth Program ณ มหาวิทยาลัยฮีบรู 22 มีนาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 22 มีนาคม 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 28 22 มีนาคม 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) รุ่นที่ 3 22 มีนาคม 2562
ออฟฟิศซินโดรม 01 มีนาคม 2562
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 01 กุมภาพันธ์ 2562
     
     
     


ประชุม


ประชุม คณะกรรมการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ โรงพยาบาลสิรินธร ครั้งที่ 1/2562
กิจกรรม


กิจกรรม HAPPY WORK PLACE
วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์


วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ครบรอบ 20 ปี
นิทรรศการสืบสานประเพณีสงกรานต์


นิทรรศการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 และรณรงค์เมาไม่ขับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19