โรงพยาบาลสิรินธร - เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง ขนาด 324 เตียง และได้ผ่านการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ  
 ข่าวสาร


โครงการ


โครงการ “ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ”
โรงพยาบาลสิรินธร


โรงพยาบาลสิรินธร ลงพื้นที่ ให้ความรู้เกี่ยวการใช้สมุนไพรพื้นบ้านหลังเกิดการหกล้ม การทำลูกประคบ
รับมอบเงินบริจาค


รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น


ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19