ข่าวสาร


รับมอบเงินบริจาค


รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
รับมอบเตียงผู้ป่วย


รับมอบเตียงผู้ป่วย จาก คุณพ่อช่วย แซ่ลี้
รับมอบเตียงไฟฟ้า


รับมอบเตียงไฟฟ้า พร้อมที่นอน จำนวน ๑ ชุด จาก ศิษย์เก่าเบญจมราชาลัย
รับมอบเงินบริจาค


รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วย จาก คุณพร ทรงเจริญ พร้อมครอบครัวตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19