คุณอยู่ที่ แบบฟอร์มดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน EPHISลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 ระบบงานจ่ายยา   
2 ระบบงานจัดเก็บรายได้ผู้ป่วย   
3 ระบบประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งาน EPHIS   
4 ระบบงานห้องคลอด   
5 ระบบงานชันสูตรโรค   
6 ระบบงานห้องบัตร   
7 ระบบงานวิสัญญี   
8 ระบบงานรังสีวิทยา   
9 ระบบงานห้องผ่าตัด   
10 ระบบงานหอผู้ป่วย   
11 อนุมัติสิทธิการรักษา   
12 ระบบงานจุดลงทะเบียนผู้ป่วยใน   
13 ระบบงานบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ   
14 สุขาภิบาล   
15 ระบบงานห้องตรวจโรค   
16 ระบบงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์     โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19