คุณอยู่ที่ แบบฟอร์มดาวน์โหลด แบบฟอร์มประกวด Oral Presentationลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มใบสมัคร Oral Presentation   
2 แบบฟอร์มรายละเอียดการประกวดผลงาน ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แบบ Oral Presentation (สำหรับงานวิจัยภาษาอังกฤษ)   
3 แบบฟอร์มรายละเอียดการประกวดผลงาน ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/ R to R / แบบ Oral Presentation   
4 เกณฑ์การติดสิน     โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19