คุณอยู่ที่ แบบฟอร์มดาวน์โหลด แผนปฏิบัติราชการ



ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558   



  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19