คุณอยู่ที่ แบบฟอร์มดาวน์โหลด แบบฟอร์มไอทีลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอเข้าใช้งาน ขอแก้ไข ขอปรับปรุง และขอปลดล็อค ระบบโรงพยาบาล (EPHIS)       
2 แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
3 แบบฟอร์มขอนำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์โรงพยาบาล      
4 แบบฟอร์มขอเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาล         โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19