คุณอยู่ที่ เกี่ยวกับโรงพยาบาล ติดต่อเราแผนที่โรงพยาบาล
 
 
 
 
โรงพยาบาลสิรินธร
 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 
20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 
โทรศัพท์ 02-328-6901-19
 
โทรสาร 02-328-6920
 

ศูนย์ ปชส.โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19